Blog

संकल्प स्वतःचे

किती अवघड! म्हणजे ‘संकल्प’ ही गोष्टच अशी आहे की, जी पाळणे जवळपास अशक्यप्राय आहे. शाळेत असतांना शिक्षकांच्या सांगण्यावरून मी अनेकदा अभ्यासाचे ‘वेळापत्रक’ बनवायचो. आणि ते पाळण्याचा संकल्प करायचो. पण चुकून एकदाही तो संकल्प पूर्णत्वास गेला नाही. इतरांचे पाहून वर्षाच्या सुरवातीला मी देखील नवीन गोष्टींचे ‘संकल्प’ सोडायचो. आणि सुरवात व्हायची. काही दिवसांनी ‘संकल्प’

No Comments
Post a comment