हेमंत आठल्ये ~ Hemant Athalye Articles.

संकटांपासून बचाव करणेच आवश्यक नाही

संघर्ष

विजय तुमचाच असेल! ~ महात्मा गांधी

चांगले कर्म चांगलेच फळ देतात! ~ चाणक्य