ऑक्टोबर 19, 2019

कायदे आणि अंमलबजावणी

कायदे आणि अंमलबजावणी

कायदे आणि अंमलबजावणी ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत! फार जड विषयावर बोलत आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास आपल्या देशात मनमानी कारभार सुरु आहे!Read More »कायदे आणि अंमलबजावणी