व्यवसायाचा दहावा नियम

व्यवसायाचा दहावा नियम: झाकली मूठ सव्वा लाखाची!

व्यवसायाचा दहावा नियम: झाकली मूठ सव्वा लाखाची!
व्यवसायाचा दहावा नियम: झाकली मूठ सव्वा लाखाची!

अर्थ: व्यंग/आपल्यातील उणेपणा कुणाला कळू देऊ नये!

व्यवसायाचा नववा नियम

व्यवसायाचा नववा नियम: तेरड्याचा रंग तीन दिवस!

व्यवसायाचा नववा नियम: तेरड्याचा रंग तीन दिवस!
व्यवसायाचा नववा नियम: तेरड्याचा रंग तीन दिवस!

अर्थ: एखादे कार्य जोरात सुरु होऊन काही दिवसानंतर ते अचानक बंद पडणे!

व्यवसायाचा आठवा नियम

व्यवसायाचा आठवा नियम: अघटित वार्ता आणि कोल्हे गेले तीर्था!

व्यवसायाचा आठवा नियम: अघटित वार्ता आणि कोल्हे गेले तीर्था!
व्यवसायाचा आठवा नियम: अघटित वार्ता आणि कोल्हे गेले तीर्था!

व्यवसायाचा पाचवा नियम

व्यवसायाचा पाचवा नियम: खिळ्यासाठी नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला!

व्यवसायाचा पाचवा नियम: खिळ्यासाठी नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला!
व्यवसायाचा पाचवा नियम: खिळ्यासाठी नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला!

सोशल मीडिया आणि व्यवसाय

सोशल मीडिया हे डिजिटल विश्वाचा आविष्कार. मोबाईल नंतर जर जगाला जवळ आणणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे सोशल मीडिया. आता त्याच्या वापरावर ते अवलंबून आहे. परंतु एक व्यावसायिक म्हणून त्याचा योग्य उपयोग केला जाऊ शकतो.

Continue reading “सोशल मीडिया आणि व्यवसाय”